Liên kết website

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

05/11/2018

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới”. Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong những năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, được tiến hành đồng bộ trong toàn tỉnh. Nội dung phổ biến đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hình thức PBGDPL khá đa dạng, gắn với đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm hơn. Công tác PBGDPL đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người dân. Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL đang là yêu cầu cấp thiết.

Tại Hội thảo, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tham luận, trao đổi, thảo luận về các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả được triển khai thời gian vừa qua. Huyện Châu Đức cho rằng nhóm liên ngành, phiên tòa giả định là mô hình PBGDPL có hiệu quả tại địa phương. Đại diện Đoàn luật sư tỉnh đánh giá qua hoạt động hành nghề của luật sư, hình thức PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng rất có hiệu quả; hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù góp phần quan trọng giải quyết vướng mắc về pháp luật của người dân, đồng thời thuận lợi để lồng ghép PBGDPL. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định bên cạnh giáo dục pháp luật chính khóa, hình thức PBGDPL ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp thông qua thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật” tại buổi sinh hoạt dưới cờ là hình thức có hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo trong PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trang Web về PBGDPL. Hình thức PBGDPL thông qua phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn Thanh niên cũng thu hút, hấp dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh thì đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức phiên tòa giả định; tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong chấp hành pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư trong lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động nghề nghiệp. Nhiều ý kiến tại Hội thảo cũng đề nghị đổi mới phương pháp bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng thiết thực, thực chất, chú trọng vào bồi dưỡng kỹ năng. Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, một số ý kiến tại Hội thảo đề xuất nghiên cứu, thực hiện PBGDPL qua mạng xã hội nhằm đổi mới và thu hút đông đảo người dân tham gia.

Hội thảo là dịp để đánh giá thực trạng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, chia sẻ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL tại các đơn vị, địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: