Liên kết website

Tỉnh Lào Cai: Hơn 400 học sinh tham gia Diễn đàn Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018

05/11/2018

Triển khai Kế hoạch số 262/KH – UBND ngày 07/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018. Kế hoạch liên ngành số 91/KHLN-GDĐT-TP ngày 03/6/2016 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp về phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sáng ngày (4/11), tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Diễn đàn Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018 với chủ đề: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Với ý nghĩa triển khai thực hiện ngày pháp luật vào ngày 09 tháng 11 hằng năm là nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Tới dự và khai mạc diễn đàn có đồng chí Lê Ngọc Quỳnh – Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Đồng chí Dương Bích Nguyệt Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai; Đồng chí Phan Thị Nguyệt Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; Cán bộ, công chức của phòng chuyên môn được giao tham mưu tổ chức Diễn đàn của 02 ngành. Lãnh đạo các trường; các thầy cô giáo các trường được giao thực hiện nhiệm vụ với hơn  400 em học sinh của 06 trường trung học phổ thông  số 1, số 2, số 3, số 4, trường THPT dân tộc nội trú và trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố Lào Cai.


Trọng tâm của Diễn đàn truyền tải các nội dung pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Thực hiện phổ biến pháp luật thông qua biểu diễn tiểu phẩm pháp luật nội dung về nhận nuôi con nuôi, phòng chống mua bán người. Các nội dung được trao đổi sôi nổi tại diễn đàn là nhận diện các loại ma túy mới; thủ đoạn của tội phạm mua bán người thông qua các tình huống pháp luật.
Việc tổ chức Diễn đàn Ngày pháp luật để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước. Nội dung Diễn đàn pháp luật thể hiện được những vấn đề pháp luật có tính thời sự, phù hợp với yêu cầu; thông qua đó  giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách, giáo dục thế hệ trẻ có cuộc sống lành mạnh, an toàn. 
Nguyễn Lê Hằng- Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Các tin đã đưa ngày: