Liên kết website

Hà Nam: Tổ chức hội nghị “Hưởng ứng Ngày Pháp luật và phổ biến Luật Tiếp cận thông tin”

05/11/2018

Chiều ngày 1/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, đồng thời phổ biến Luật Tiếp cận thông tin. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Qua 5 năm triển khai, Ngày Pháp luật đã được tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Năm nay, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, nội dung tổ chức Ngày pháp luật sẽ tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) mới ban hành; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân…
           
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh: Để Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, triển khai thi hành Hiến pháp, các luật, VBQPPL mới được ban hành một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, thực hiện chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp hoặc kéo dài và các nhiệm vụ khác gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống hàng ngày của người dân và doanh nghiệp. Triển khai tốt các luật, bộ luật mới được Quốc hội thông qua. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản Luật, đặc biệt là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp... Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, PBGDPL; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở để đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn phát triển mới.

Cũng trong dịp này, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyên Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin (thông qua ngày 6/4/2016) và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, quy định rõ: Thông tin công dân được tiếp cận, không được tiếp cận, được tiếp cận có điều kiện; Cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin; Các cách thức tiếp cận thông tin; Về công khai thông tin; Về cung cấp thông tin theo yêu cầu…
Tin, ảnh: Nguyễn Khánh
 
Các tin đã đưa ngày: