Liên kết website

Tỉnh Nghệ An hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11:

13/11/2018

Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện ngày pháp luật và tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành” và Cuộc thi “sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”, trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam,  ngày 09/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị  hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 gắn với Tổ chức tổng kết  05 năm thực hiện ngày pháp luật và tổng kết  Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành” và Cuộc thi “sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”, trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018
Ông Lê Ngọc Hoa  – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Hoàng Quốc Hào giám đốc sở Tư pháp Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị;  
Phát biểu khai mạc Hội nghị Ông Lê Ngọc Hoa khẳng định, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong những năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, được tiến hành đồng bộ trong toàn tỉnh. Qua 5 năm kể từ Lễ công bố Ngày Pháp luật Việt Nam, Nghệ An  các, ban, ngành đoàn thể địa phương tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nội dung phổ biến đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hình thức PBGDPL khá đa dạng, gắn với đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm hơn. Công tác PBGDPL đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người dân. Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL đang là yêu cầu cấp thiết.
Hội nghị  là dịp để đánh giá thực trạng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, chia sẻ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL tại các đơn vị, địa phương, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; đồng thời khen thưởng những tổ chức các nhân có thành tích xuất sắc; dịp này chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện ngày pháp luật; 
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành”: Ban Tổ chức cuộc thi trên toàn tỉnh nhận được 59.850 bài dự thi, trong đó: cấp huyện đã nhận được 58.728; các sở, ban, ngành nhận được 1122. Số lượng được gửi về Ban Tổ chức cuộc thi chấm chung khảo là: 738 bài, nhiều huyện có số lượng bài dự thi lớn như: Diễn Châu: 9716 bài, Thanh Chương: 6962 bài, thành phố Vinh: 4339 bài, Nam Đàn 4729…
Ban Tổ chức đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 27 cá nhân đạt giải trong cuộc thi (1 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba,10 giải khuyến khích và 3 giải phụ). 6 đơn vị đã tham mưu triển khai tốt cuộc thi như: ban hành sớm Kế hoạch, Thể lệ, các văn bản hướng dẫn, báo cáo đầy đủ đúng thời, tổ chức tuyên truyền cuộc thi tốt từ cơ sở và thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia và có bài dự thi chất lượng, đạt giải, để khen thưởng (trong đó 3 đơn vị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 03 đơn vị tặng Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi).
 
Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”: Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 233 tác phẩm kịch bản, tiểu phẩm dự thi Ban Tổ chức đã tham mưu cho UBND tỉnh  quyết định công nhận các cá nhân đạt giải và trao 06 Bằng khen cho 06 cá nhân đạt giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. Đồng thời, Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã trao giấy chứng nhận cho 10 cá nhân đạt giải khuyến khích. 
 
Việc tổ chức 02 Cuộc thi được sự quan tâm, chỉ đạo đầu tư, triển khai tích cực của các cấp, các ngành và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh tạo được phong trào tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớn nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn; phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, trong phạm vi toàn tỉnh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân.
Nguyễn Quế Anh – Sở Tư pháp Nghệ An  
Các tin đã đưa ngày: