Liên kết website

Nha Trang: Tổng kết 5 năm triển khai thi hành Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (giai đoạn 2013-2018)

13/11/2018

Thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng 9/11, UBND TP.Nha Trang tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thi hành Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (giai đoạn 2013-2018). Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo.

05 năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giữa các phòng ban, đoàn thể và UBND các xã, phường trên địa bàn, nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật nói chung và Ngày pháp luật nói riêng trong cán bộ công chức và Nhân dân địa phương được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú và đạt kết quả tốt. 05 năm qua (2013 – 2018), các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam trên hệ thống truyền thanh được 2.558 lượt; treo 914 pano, áp phích, băng rôn; phát hành miễn phí 38.641 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức 1.395 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 126.625 lượt người tham dự; tổ chức 2 cuộc thi viết (thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 và thi tìm hiểu Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014) và 3 Hội thi với hình thức sân khấu hóa (Hòa giải viên giỏi, Công chức tư pháp – Hộ tịch với Bộ luật dân sự năm 2015, Phòng chống mua bán người)…05 năm qua, thành phố đã cấp hơn 2.4 tỷ để các cơ quan, đơn vị, địa phương chi cho công tác PBGDPL. Hội nghị đã nghe 04 tham luận của các cơ quan, địa phương và tổ hòa giải ở cơ sở trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay cùng các đề xuất việc triển khai Ngày Pháp luật đạt kết quả cao hơn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Thời gian tới, cần tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, triển khai tốt các văn bản pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền, PBGDPL, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật; tập trung đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ công chức phụ trách công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này UBND thành phố đã khen thưởng cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thi hành Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: