Liên kết website

Tư pháp Hà Nam làm tốt công tác tham mưu hưởng ứng Ngày Pháp luật

13/11/2018

Để triển khai tổ chức hiệu quả, chất lượng của các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, cơ quan Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch đã kịp thời tham mưu UBND cùng cấp ban hành các kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn. Đồng thời cũng tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tổ chức các hoạt động phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018. Ở cấp tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phổ biến Luật Tiếp cận thông tin. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức gần 30 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật từ tháng 10 đến ngày 9/11, thu hút gần 7.000 lượt người tham dự.

Các Phòng Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức 05 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật, các Phòng Tư pháp cũng tổ chức 25 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho khoảng 3.000 lượt người tham dự.

Tại các xã, phường, thị trấn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch cũng đã tham mưu tổ chức hàng chục hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống qua truyền thanh cấp xã.
Qua đó, đã tạo sức lan toản trong việc thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật từ cấp tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam./.
Thanh Tùng
 
Các tin đã đưa ngày: