Liên kết website

Ninh Bình: Tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết 05 năm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

12/11/2018

Ngày 09/11/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình tổ chức Tọa đàm Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tổng kết 05 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tham dự có gần 100 đại biểu đại diện các ngành thành viên Hội đồng, Hội đồng phối hợp cấp huyện và Lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc Sở. Đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh chủ trì buổi Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Minh Thường nhấn mạnh: Luật Phổ biến giáo dục pháp luật quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Trong những năm qua công tác PBGDPL nói chung và hoạt động Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang từng bước đi vào nề nếp, có chất lượng, hiệu quả. Nhiều cơ quan, đơn vị địa phương đã có cách làm sáng tạo phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia như: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh , Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Khánh và thành phố Ninh Bình...; Góp phần quan trọng vào việc đưa pháp luật đến với người dân, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân trong tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị cũng đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày báo cáo tổng kết 5 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật. Theo đó, trong 5 năm toàn tỉnh đã tổ chức được 3.093 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyên đề, lồng ghép cho 82.765 lượt cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trên các tuyến đường chính tại khu vực trung tâm các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thực hiện căng treo 28.948 băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn các loại nhằm cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật. Với các hoạt động phù hợp theo từng năm, một số các đơn vị, địa phương còn tổ chức in sao và cấp phát tài liệu cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tìm hiểu mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật; đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành đoàn thể và các địa phương góp phần tích cực vào công tác PBGDPL nói chung và hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng. Bên cạnh đó, thông các cuộc thi, hội thi lớn do Trung ương phát động trên toàn quốc như Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013; Hội thi Hòa giải viên giỏi đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, đồng thời vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được một số mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Mô hình “Mỗi tuần một điều luật” của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; “Đối thoại chính sách pháp luật” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại cơ quan Tỉnh ủy với nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, tình hình xây dựng pháp luật, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông qua hội nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động phổ biến pháp luật trong cơ quan Đảng; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành và thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh tổ chức 01 buổi Tọa đàm về “Tình hình tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, thực trạng và giải pháp”. Trên cơ sở đó, đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho nhóm đối tượng này đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ thông tin 4.0 hiện nay.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng còn một số những tồn tại, hạn chế: một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được tổ chức kịp thời, chỉ tập trung triển khai vào tuần lễ cao điểm Ngày Pháp luật hằng năm bằng hình thức đơn giản. Công tác xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong tổ chức thực hiện Ngày pháp luật chưa được chú trọng thực hiện rộng rãi.
            Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm Minh Thường đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện triển khai Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ hơn về vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của mình trong công tác phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, thực thi pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Nhân dịp tổng kết 05 năm hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật có 02 tập thể, 02 cá nhân ở các cơ quan cấp tỉnh được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 04 tập thể, 04 cá nhân thuộc cấp huyện được UBND cấp huyện khen thưởng, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam./.
Hà Phương Thảo
Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
Các tin đã đưa ngày: