Liên kết website

Cục Công tác phía Nam với Ngày pháp luật năm 2018

06/11/2018

Nhân kỷ niệm 05 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Công văn 336/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức Trao đổi tìm hiểu Ngày pháp luật.

Ông Hoàng Huy Trường - Phòng Công tác Tư pháp đã trình bày về mục đích, ý nghĩa; những chủ đề nội dung Ngày pháp luật; những kết quả đạt được sau 05 năm triển khai Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được các Bộ, ngành, địa phương hưởng ứng sâu, rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như: sân khấu hóa; Hội thi tìm hiểu Hiến pháp, các Bộ luật; Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; Đối thoại về chính sách và pháp luật; cà phê pháp luật; Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện Chương trình; Phối hợp với báo, đài địa phương đăng tải bài viết phản ánh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và giải đáp pháp luật….

          Tại buổi trao đổi, các công chức, viên chức cũng thảo luận sôi nổi như mô hình Ngày pháp luật bắt nguồn từ sáng kiến của địa phương nào; các nước trên thế giới có tổ chức ngày pháp luật không; nêu một số mô hình, cách triển khai Ngày pháp luật có hiệu quả; những tồn tại, hạn chế trong triển khai Ngày pháp luật; một số giải pháp để nâng cao hiệu quả ngày pháp luật.

          Cục Công tác phía Nam đã tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật liên tục từ năm 2013 đến nay vào thứ hai đầu tháng. Những văn bản mới ban hành, những chủ trương, chỉ đạo của Bộ, của Lãnh đạo Cục đều được quán triệt, phổ biến sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Cục. Đồng thời, lựa chọn những nội dung quan trọng để báo cáo chuyên đề, làm cho công chức, viên chức hiểu sâu hơn quy định của pháp luật. Việc thực hiện Ngày pháp luật cơ quan đã tạo một thói quen tốt, thái độ ứng xử theo pháp luật của công chức, viên chức, người lao động của Cục Công tác phía Nam.
Các tin đã đưa ngày: