Liên kết website

Quảng Bình: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số

08/05/2020

Ngày 06/5/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017 - 2021” (Đề án 1163).

Theo đó, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tập trung công tác tuyên truyền nhất là các bản vùng sâu, vùng xa, vùng; tổ chức tập huấn tập trung nội dung về bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống ma túy, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xây dựng panô ở các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, trục giao thông nơi đồng bào thường hay qua lại; phát tờ gấp đến các hộ gia đình. 
Trong đó, tập trung vào các xã đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung của tỉnh; ưu tiên xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết cao, các trường dân tộc nội trú trong tỉnh với đối tượng chủ yếu là cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể; Trưởng bản; Già làng; Người có uy tín; chủ hộ; giáo viên, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.
Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện có hiệu quả, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, địa phương từng bước thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2021 và Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 tỉnh Quảng Bình.
Nguyễn Huy
Các tin đã đưa ngày: