Liên kết website

Quảng Bình: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020

20/07/2020

Trong hai ngày 15 và 16/7/2020, Sở Tư pháp phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho khoảng 200 người dân tham gia tại phường Bắc Nghĩa, UBND xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới).

Nội dung của các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nói trên chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hình sự, ma túy, an toàn giao thông, tiếp cận thông tin, phòng, chống tham nhũng, chuẩn tiếp cận pháp luật; tiến hành cấp phát tài liệu về pháp luật cho người dân tham dự hội nghị... Mục đích của các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật, giúp người dân có thêm thông tin, kiến thức, từ đó tôn trọng, chấp hành nghiêm túc và góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…
Các hội nghị nói nhằm thực hiện Kế hoạch số 2047/KH-UBND ngày 10-12-2019 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do UBND tỉnh ban hành. Theo đó, đến ngày 15/8/2020 Sở Tư pháp sẽ hoàn thành các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho có 16 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với các nội dung phù hợp theo từng địa bàn, gồm: Thị trấn Quy Đạt và xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa); thị trấn Đồng Lê và xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa); xã Quảng Phương và xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch); phường Quảng Thọ và xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn); xã Đại Trạch và xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch); phường Bắc Nghĩa và xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới); thị trấn Quán Hàu và xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh); xã Hoa Thủy và xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy).
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: