Liên kết website

Long An: Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

09/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-HĐPH ngày 12/02/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2020; chiều ngày 07/7/2020, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020 tại đơn vị huyện Cần Giuộc; Đoàn kiểm tra tỉnh do bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia với Đoàn kiểm tra có bà Trương Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Hồ Mộng Thu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An; cùng đại diện các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh như: Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và thành viên Tổ Thư ký Hội đồng tỉnh.

 
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh có ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, cùng với đại diện Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Cần Giuộc đã tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện đạt được một số kết quả như: đã tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành đợt 1/2020, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đặc biệt tuyên truyền tình hình dịch bệnh Covid-19, các biện pháp phòng ngừa, các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em…Các hình thức, biên pháp tuyên truyền mà các ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm thực hiện như: viết tin, bài, đưa thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tiếng loa an ninh trật tự, thông qua các buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, người lao động, thông qua các hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thông qua các tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền, đặc biệt trên địa bàn huyện có mô hình “Cà phê sách” đã góp phần nâng cao được nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh đã trao đổi, đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012, công tác PBGDPL trong nhà trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương cần xác định, công tác PBGDPL là của cả hệ thống chính trị, giao cơ quan Tư pháp tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác này ở địa phương; quan tâm củng cố, kiện toàn lại Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, có phân công nhiệm vụ rõ ràng từng thành viên, tổ chức các kỳ họp của Hội đồng, các thành viên Hội đồng quan tâm thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL của ngành mình về cơ quan Thường trực Hội đồng; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử của huyện; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020 theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả; quan tâm kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL ở địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Cần Giuộc - ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh; UBND huyện sẽ quan tâm chỉ đạo, định hướng các ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới./.
                                                   Phòng PBGDPL - STP Long An
Các tin đã đưa ngày: