Liên kết website

Sóc Trăng: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tư pháp năm 2020

08/07/2020

Sáng ngày 03/7/2020, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cho 300 đại biểu là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp - Hộ tịch của 109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ông Huỳnh Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị.

Trong thời gian 02 ngày, đại biểu được nghe các báo cáo viên phổ biến những chuyên đề như: việc cấp bản sao trích lục hộ tịch điện tử từ sổ hộ tịch, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điển tử; những điểm mới cơ bản của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ; công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ; một số vấn đề về thừa kế, công chứng, chứng thực các văn bản liên quan đến thừa kế; một số vướng mắc, khó khăn của địa phương trong hoạt động công chứng, chứng thực; Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/01/2015 của Chính phủ. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ngành.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Huỳnh Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị sau hội nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật mà báo cáo viên đã triển khai, đồng thời cần tổ chức thực hiện, áp dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương để giải quyết một cách có hiệu quả các tình huống, các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết, ngăn chặn không để phát sinh tình huống phức tạp, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. 
Đăng Khoa
Các tin đã đưa ngày: