Liên kết website

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”

08/07/2020

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, ngày 30/6/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-HĐ về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11. Cuộc thi được chia làm 02 đợt, trong đó đợt 1 từ ngày 15/8 - 14/9/2020 và đợt 2 từ ngày 15/9 - 14/10/2020; trao giải chung cuộc dự kiến vào ngày 09/11/2020. Cuộc thi gồm có 26 giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể chia đều cho 02 đợt thi và 06 giải thưởng chung cuộc. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của Cuộc thi nhằm tìm hiểu quy định của Hiến pháp và các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, của Doanh nghiệp; các quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp và kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các sở, ngành, địa phương tổ chức Cuộc thi với nội dung thi thiết thực, sinh động, phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm tạo phong trào tìm hiểu pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật.
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: