Liên kết website

Gia Lai: Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh - năm 2020

17/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Đề án), trong 02 ngày 12 và 13/11/2020, tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Gia Lai - thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho 250 học viên là công chức phụ trách tham mưu triển khai thực hiện Đề án thuộc Phòng Tư pháp, Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của Hội nghị tập trung vào 02 chuyên đề: (1) Quản lý dữ liệu số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; các hành vi bị nghiêm cấm, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, an ninh mạng, báo chí và đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu số trên môi trường Internet. (2) Giới thiệu Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (có địa chỉ tên miền: http://pbgdpl.gialai.gov.vn); hướng dẫn thiết lập, quản trị, khai thác, vận hành trang tin/chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã.
Qua hội nghị, các học viên ngoài việc được giới thiệu, tiếp cận các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, an ninh mạng; còn được các báo cáo viên thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai hướng dẫn thực hành thiết lập, xây dựng, vận hành trang tin/chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan/đơn vị; sử dụng các tiện ích sẵn có của Trang mạng xã hội (Facebook…) trong công tác truyền thông, thông tin về pháp luật... Đây là tiền đề để xây dựng các nội dung và cách thức thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Đại Đồng
Các tin đã đưa ngày: