Liên kết website

Quảng Ninh in gần 4.000 quyển sách hỏi - đáp pháp luật về bầu cử

25/03/2021

Ông Vũ Viết Quỳnh, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Sở đã biên soạn, in ấn 3.750 quyển sách Hỏi - Đáp pháp luật về bầu cử để phục vụ công tác tuyên truyền về bầu cử đến cán bộ, nhân dân.

Thêm 7 loại tờ gấp pháp luật về bầu cử với số lượng 53.200 tờ; biên soạn 3 Đề cương tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cấp phát cho các sở, ban, ngành, các địa phương.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về pháp luật bầu cử đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội.

Triển khai Kế hoạch 01/KH-UBBC ngày 19/2/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan, đơn vị để nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tổ chức thực hiện và tham gia cuộc bầu cử.

Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổng hợp các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quan trọng của Trung ương, của tỉnh đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cán bộ và nhân dân tìm hiểu; phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu thực hiện biên soạn tài liệu hỏi-đáp pháp luật, đề cương giới thiệu, tờ gấp pháp luật và các tài liệu phục vụ công tác PBGDPL.

Trung tâm Truyền thông tỉnh đã tăng cường các bài viết, tin hoạt động chuẩn bị bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục pháp luật. Hiện Sở đang xây dựng văn bản đề nghị hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về bầu cử do Bộ Tư pháp tổ chức, dự kiến thực hiện từ 1/4/2021.

Tại các địa phương, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử đang được tích cực triển khai. Các địa phương đã thành lập tiểu ban tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị tập trung thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả Đinh Ngọc Chiến cho biết: Thành phố đã tổ chức thông tin tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết cuộc bầu cử  trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương, các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về bầu cử được tổ chức thường xuyên cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử, bảo đảm 100% cán bộ, nhân dân hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử, tích cực tham gia, hưởng ứng góp phần vào thành công của ngày hội toàn dân.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, PBGDPL nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nắm vững các quy định của pháp luật về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri đối với cuộc bầu cử. Đồng thời, qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tạo khí thế sôi động, khích lệ tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện trọng đại của đất nước.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 17/3. Có 32 người ứng cử ĐBQH (không tính người ứng cử do Trung ương giới thiệu), không có người tự ứng cử; 284 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 1 người tự ứng cử.

Hầu hết các hồ sơ ứng cử đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu hoặc tự ứng cử. Thành phần người ứng cử được các cơ quan, đơn vị giới thiệu theo cơ cấu cũng đạt cao hơn so với định hướng phấn đấu và so với số giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước về tỷ lệ nữ, tuổi trẻ và dân tộc thiểu số.

Trong số 32 người ứng cử ĐBQH, có 15 người là nữ, 3 người ngoài Đảng, 1 người dân tộc thiểu số; 2 người tái cử. Trong 284 người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nữ là 135 người, bằng 47,7%, tăng 1,06% so với số người giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước; tuổi trẻ dưới 40 tuổi là 125 người, bằng 44,2%, tăng 22,86% so với số người giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước; dân tộc thiểu số là 44 người, bằng 15,5%, tăng 5,53% so với số người giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước; ngoài Đảng là 53 người, bằng 18,7%, tôn giáo là 7 người, bằng 0,25%; tái cử là 30 người, bằng 40%.
Nguồn: baophapluat.vn 
Các tin đã đưa ngày: