Liên kết website

Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật về bầu cử

25/03/2021

Chiều ngày 22/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến 03 cấp tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh- Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, các đồng chí là thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, thành viên Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh, tổ giúp việc Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Tỉnh ủy, các Ban thuộc HĐND tỉnh, các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; báo cáo viên pháp luật tỉnh và các đại biểu thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Giang. Tại điểm cầu cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp huyện chủ trì, thành phần tham dự là thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND, thành viên Ban bầu cử, thành viên Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND; toàn thể lãnh đạo các Ban thuộc Huyện ủy, HĐND cấp huyện, các cơ quan thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Tại điểm cầu cấp xã có các đại biểu là thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, Ban bầu cử cấp xã, Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để đóng góp thiết thực vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần tham gia bảo đảm sự đồng bộ trong bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị; tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất ngay từ những tháng đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trên cơ sở các nội dung tuyên truyền về bầu cử, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bầu cử phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị địa phương mình.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Tiến sĩ Phan Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ thông tin tình hình tổ chức cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên cả nước đến thời điểm hiện tại. Đồng thời tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính trong công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử:

Một là, các quy định pháp luật về bầu cử, nội dung tập trung chủ yếu vào quy định của Hiến pháp 2013 về quyền bầu cử, ứng cử của công dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về bầu cử và các quy định pháp luật có liên quan.

Hai là, nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tập trung vào việc xây dựng phương án nhân sự, phương pháp lập, niêm yết danh sách cử tri, cách tính tuổi lập danh sách cử tri; cách thức tổ chức khu vực bỏ phiếu.

Ba là, các quy định và biện pháp xử lý đối với trường hợp bất khả kháng khi tiến hành bầu cử; các biện pháp ứng phó khi xảy ra dịch bệnh Covid -19, nhất là những khu vực bỏ phiếu mà phát hiện người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; kỹ năng, phương pháp xử lý các tình huống, các vấn đề phát sinh, xảy ra trong quá trình bầu cử.

Đồng chí Phan Văn Hùng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung phòng, chống dịch Covid-9, vì thế Ủy ban bầu cử các cấp cần xây dựng kế hoạch chi tiết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tiết kiệm, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân tộc./.
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
Các tin đã đưa ngày: