Liên kết website

Đồng Tháp: Thực hiện triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

27/04/2021

Thực hiện Công văn số 151/HĐPH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhằm kịp thời triển khai đến các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ những nội dung, nguyên tắc cơ bản của một số Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu chính tại Hội trường Sở Tư pháp. Hội nghị các Báo cáo viên pháp luật của Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế và Sở Tư pháp đã giới thiệu nội dung cơ bản của 07 Luật, 13 Nghị quyết của Quốc hội như: Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời lồng ghép triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho hơn 700 người tham dự là cán bộ, công chức, viên chức tại điểm cầu trực tuyến Tỉnh và 12 điểm cầu cấp huyện.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và để giảm việc in giấy các tài liệu, Sở Tư pháp đã tổng hợp đăng tài liệu trên Trang thông tin điện tử của Sở để các đại biểu tham dự Hội nghị tải về máy tính hoặc các thiết bị thông minh làm thuận tiện cho việc theo dõi và tìm hiểu.

Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh, sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp, hiệu quả để tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi ngành, đơn vị quản lý và lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến người dân tại địa phương./.
Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
Các tin đã đưa ngày: