Liên kết website

Lào Cai: Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2021

28/04/2021

Ngày 27/4, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2021. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; thành viên, thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; trưởng phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo viên pháp luật cấp huyện…

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu, phổ biến một số nội dung cơ bản của các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật cư trú; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Luật Bảo vệ môi trường;…
Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Hội nghị là hoạt động được tổ chức hàng năm với mục đích quán triệt kịp thời tới tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được ban hành; qua đó góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức thực hiện đúng pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Lê Hằng – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Các tin đã đưa ngày: