Liên kết website

Sở Tư pháp Đồng Tháp ký kết kế hoạch phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên năm 2021- 2022

28/05/2021

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, ngày 27/5/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị ký Kế hoạch phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên năm 2021 -2022. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Tại Hội nghị, các đơn vị đã ký kết với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng nhau thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch phối hợp đã đề ra.
 
Theo đó, nội dung của Kế hoạch phối hợp tập trung vào 05 hoạt động cụ thể, đó là:
Thứ nhất: Cập nhật kiến thức pháp luật và cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các giáo viên dạy môn Giáo dục công dân tại các Trường THCS, THPT trên địa bàn Tỉnh như: Luật Thanh niên, Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình, pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường; pháp luật về phòng, chống ma túy...
 
Thứ hai:. Phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động ngoài giờ chính khóa, các buổi sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và các Trường THCS, THPT trên địa bàn Tỉnh.
 
Thứ ba: Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên phù hợp vớ tình hình thực tế tại các Trường THCS, THPT, Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.
 
Thứ tư: Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý.
 
Thứ năm: Hướng dẫn việc rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành.
 
Kế hoạch phối hợp này nhằm tăng cường phối hợp giữa Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học nhằm phát huy hiệu quả, truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm chính xác, kịp thời cho giáo viên, sinh viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho đội ngũ giáo viên, sinh viên và học sinh trên địa bàn Tỉnh.
 
Tin tưởng rằng, với sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm của các đơn vị phối hợp sẽ thực hiện có hiệu quả những nội dung của Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên năm 2021 -2022 đã đề ra,góp phần nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý của công dân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường từ đó hình thành thói quen chấp hành pháp luật thế hệ tương lai của đất nước, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội./.
Phương Thịnh
Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
Các tin đã đưa ngày: