Liên kết website

Bắc Kạn: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

21/07/2021

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Cuộc thi).

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới, đa dạng hóa hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cuộc thi cũng là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.
1. Đối tượng thi: Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi).
2. Nội dung thi: Các quy định của Luật Cư trú năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
3. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.
Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.
4. Thời gian thi: Từ tháng 9 đến tháng 10/2021.
5. Giải thưởng:
Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi: 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho cá nhân đạt giải.
Nội dung Kế hoạch đã xác định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, trong đó Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Để tạo hiệu ứng lan tỏa sâu, rộng trong xã hội về Cuộc thi, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm dành thời lượng đăng tải, phát sóng các thông tin phục vụ trước, trong và sau Cuộc thi trên địa bàn tỉnh…./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: