Liên kết website

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

21/06/2022

Sáng ngày 20/6/2022, thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2022 (Kế hoạch số 1414/KH-HĐPH ngày 05/5/2022), Đoàn kiểm tra của Hội đồng trung ương đã có buổi làm việc với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chủ trì buổi làm việc là đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp, Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng trung ương và đồng chí Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên.

Sau khi Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, Hội đồng thị xã Tân Uyên đã được kiện toàn lại với 40 thành viên do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã làm Chủ tịch Hội đồng. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng, trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Tân Uyên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:
Trong năm 2021, Hội đồng phối hợp thị xã đã tổ chức tuyên truyền được 4.225 cuộc với 314.228 lượt người dự. Tổ chức 14 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và truyên truyền pháp luật với 3.216 lượt người dự. Xây dựng được 61 chuyên mục, 11 câu chuyện truyền thanh; Tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh thị xã, xã-phường được 9.168 giờ, xe lưu động (ô tô, gắn máy) 2.083 cuộc với 3.993 giờ; lắp đặt được 3.645 panô, khẩu hiệu, trang trí 6.390 lá cờ Đảng, nước; tuyên truyền trên nhóm Zalo, Facebook với 6.817 tin bài viết, hơn 1.551.000 lượt người tiếp cận theo dõi. Biên soạn 35 mẫu tờ gấp dưới dạng hỏi- đáp pháp luật; in ấn cấp phát số lượng 250.000 tờ; các xã- phường đã thành lập 198 nhóm Zalo chủ nhà trọ với 4.161 thành viên phục vụ công tác tuyên truyền, an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, địa phương đã tổ chức được 144 cuộc PBGDPL với 6.486 lượt người dự; tuyên truyền trên nhóm Zalo được 249 bài đăng với 12.793 lượt người tiếp cận; tổ chức 04 Hội nghị tập huấn kỹ năng PBGDPL và cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và Hoà giải viên ở cơ sở với 1.049 lượt cán bộ tham dự. Nhiều chủ cơ sở trọ được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động công nhân lưu trú tại cơ sở trọ chấp hành pháp luật và tập huấn công tác hòa giải trong cơ sở trọ. Tham mưu tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trực tuyến trên Internet có 23.744 lượt tham gia; khen thưởng 12 tập thể, 19 cá nhân có bài dự thi xuất sắc.
 
Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL đã được triển khai và nhân rộng, tiêu biểu như mô hình trang Fanpage của Công an thị xã và các nhóm Zalo của các cơ quan, đơn vị thị xã và xã-phường, các nhóm group Zalo chủ các khu nhà trọ.

Về nguồn lực bảo đảm cho công tác PBGDPL: Kinh phí thường xuyên cho công tác PBGDPL của toàn thị xã khoảng 3,5 tỷ đồng, trong đó Cơ quan Thường trực Hội đồng được bố trí khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù còn được bố trí theo các đề án, chuyên đề riêng về công tác này. Nhìn chung, kinh phí cho công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã được bố trí đủ căn cứ theo yêu cầu và phù hợp với kế hoạch và nhiệm vụ được giao trong công tác này.
Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã Tân Uyên còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể: (i) Việc PBGDPL cho đối tượng lao động nhập cư đến làm việc còn hạn chế và chưa có hình thức tiếp cận, cung cấp thông tin pháp luật phù hợp; (ii) Đội ngũ làm công tác PBGDPL hầu hết kiêm nhiệm trong khi số lượng nhiệm vụ ngày càng tăng do đó hoạt động PBGDPL đôi lúc chưa được kịp thời; (iii) Một số hoạt động tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới còn chậm so với kế hoạch đề ra; (iv) Số vụ vi phạm pháp luật do thiếu ý thức tự giác, tôn trọng pháp luật còn cao.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận và phát biểu của các đại biểu tham dự, Đoàn kiểm tra đã có một số định hướng triển khai công tác PBGDPL tại thị xã Tân Uyên trong thời gian tới, cụ thể: (i) Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo công tác PBGDPL trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Các thành viên Hội đồng cần chủ động theo dõi, nắm bắt các vướng mắc, bất cập và báo cáo Hội đồng có định hướng giải quyết; (ii) Quan tâm thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật; (iii) Đổi mới phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và hòa giải viên theo hướng chuyên biệt hóa cho từng đối tượng đặc thù; (iv) Nội dung, hình thức PBGDPL cần bám sát vào các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg; (v) Gắn công tác dân vận với công tác hòa giải ở cơ sở; chú trọng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm thực chất, hiệu quả; (vi) Thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong công tác PBGDPL./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: