Liên kết website

Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

05/08/2022

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt. Đây là chỉ đạo của Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 3/8/2022. Tham dự Hội nghị có hơn 50 đại biểu là thành viên và tổ thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Công tác PBGDPL được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 2.262 cuộc tuyên truyền PBGDPL với số lượt người tham dự là 135.702; tổ chức được 24 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 26.740 lượt người tham gia dự thi;  phát hành 26.297 tài liệu tuyên truyền; số lượng tài liệu đăng tải trên Internet là 1.776 tin, bài, phóng sự.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được công tác PBGDPL còn có những hạn chế như: Một số cơ quan, cá nhân là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa thực sự đề cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp triển khai công tác; sự phối hợp trong triển khai công PBGDPL giữa các cơ quan, đơn vị chưa cao; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tuy đã được kiện toàn nhưng chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, chưa chủ động trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị mình; một số hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thực sự phát huy hiệu quả; một số ngành, địa phương chưa quan tâm thường xuyên đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn; nguồn kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác PBGDPL ở một số đơn vị, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cấp xã.
  
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Tỉnh đoàn Bắc Kạn, UBND huyện Na Rì đã trình bày các tham luận liên quan đến công tác PBGDPL. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận và nêu các ý kiến đánh giá kết quả triển khai, qua đó đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL tại đơn vị; đồng thời, chia sẻ cách làm mới, sáng tạo, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đánh giá cao các đơn vị trong triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, công tác PBGDPL là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trong đó Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối trong tham mưu quản lý nhà nước. Do đó, trong 6 tháng cuối năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

(1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 764/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh;

(2) Các cơ quan thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh, Hội đồng PBGDPL cấp huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành quản lý nhà nước; chỉ đạo báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị trong tham mưu đa dạng các hình thức phổ biến, đặc biệt là thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh nguồn lực về tài chính, con người phục vụ cho hoạt động PBGDPL còn hạn chế;

(3) Các địa phương tìm giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ hoà giải viên, tuyên truyền viên ở cơ sở để từ đó góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ ở cơ sở, gắn công tác này với việc thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao;

(4) Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL, tập trung vào các nội dung công việc: Tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012 và tổng kết 10 năm thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tổ chức, triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022; Kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo kế hoạch; phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tài chính trong việc bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.
Hà Nhung
Các tin đã đưa ngày: