Liên kết website

Vĩnh Phúc: Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” và tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

02/08/2022

Ngày 29/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” và tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh cho đội ngũ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành và đại diện UBND các xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung cơ bản của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” và yêu cầu, hướng dẫn việc triển khai Đề án tại địa phương.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Phạm Văn Hoan và Thượng tá Nguyễn Trung Thành - báo cáo viên pháp luật của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, các văn bản hướng dẫn về thi hành Luật.Hội nghi tập huấn là cơ sở để triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Phúc./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: