Liên kết website

Quảng Ngãi thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

31/07/2022

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. PBGDPL góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội; nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý của người dân. Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác PBGDPL và trước yêu cầu phát triển của đất nước, tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của tỉnh được triển khai thực hiện đa dạng, phong phú với các hình thức như tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản luật, các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tổ chức các cuộc thi (thi viết, thi trực tuyến), phiên tòa giả định, các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thảo, thông qua các cuộc họp, thực hiện các phóng sự, bản tin, bài viết, hình ảnh, chuyên trang, chuyên mục hỏi-đáp pháp luật trên Báo, Đài; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; đăng tải trên Trang thông tin điện tử; phát sóng thường kỳ trên hệ thống truyền thanh; sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hàng tuần, hàng tháng; cấp phát tài liệu tuyên truyền bằng tờ gấp, tờ rơi; băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền, giải thích trong tiếp công dân, tiếp nhận hướng dẫn hồ sơ hành chính, giải quyết hồ sơ theo vụ việc, các buổi sinh hoạt của đoàn thể…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL trên địa bàn tỉnh bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp cán bộ và Nhân dân trong sử dụng, khai thác một cách thuận lợi; kết nối, chia sẻ thông tin trong PBGDPL, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời. Trong triển khai, quán triệt các văn bản luật mới ban hành ở tỉnh và cấp huyện, hầu hết báo cáo viên đã sử dụng thiết bị trình chiếu hỗ trợ, vì vậy nội dung trình bày trở nên dễ theo dõi, dễ nắm bắt. Một điểm đột phá trong tuyên truyền pháp luật ở cơ sở là có sự phối hợp trước với địa phương để thu thập những tranh chấp, mâu thuẫn, những tình huống pháp luật đã và đang xảy ra trên địa bàn, từ đó làm tư liệu để báo cáo viên nghiên cứu, giải đáp, tư vấn ngay tại hội nghị đã đáp ứng yêu cầu và thu hút sự quan tâm của người dân khi tiếp cận, tìm hiểu pháp luật.
 
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL”, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo đẩy mạnh PBGDPL trên các Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời xây dựng, khai thác vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh có tích hợp với Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia (thành phần); một số cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến pháp luật  trên mạng xã hội (facebook, zalo...), các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở như: Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và vận hành fanpage Thông tin đối ngoại Quảng Ngãi để tuyên truyền pháp luật; hướng dẫn tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp huyện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban biên tập Ứng dụng du lịch di động (App du lịch Quảng Ngãi) nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, quê hương, con người, văn hóa, lịch sử, pháp luật... của tỉnh Quảng Ngãi đến với du khách trong và ngoài nước; Thị xã Đức Phổ đã tạo lập nhóm facebook, zalo để tuyên truyền các thông tin chính thống về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid-19... trên các trang như: Đức Phổ quê tôi, Đức Phổ quê hương tôi, Cờ đỏ Đức Phổ... và một số trang mạng xã hội khác đã thu hút nhiều lượt truy cập, thích, chia sẻ…

Một trong các hình thức phổ biến pháp luật có hiệu quả và được đánh giá cao đó là tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Vừa qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 05/QĐ-HĐPBGDPL ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính”. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên tại địa chỉ http://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn trong vòng 30 phút, mỗi thí sinh sẽ có tối đa 3 lượt tham gia dự thi. Cuộc thi diễn ra trong 01 tháng (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/8/2022), lễ tổng kết và trao giải dự kiến vào ngày 15/9/2022. Cuộc thi được tổ chức với mục đích đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số để tăng tính lan tỏa của thông tin, hướng tới các đối tượng khác nhau; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính để từ đó phát huy dân chủ, quyền giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính.
 
Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin giúp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi triển khai các hoạt động PBGDPL được thuận lợi, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: