Liên kết website

Hà Tĩnh: Nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

17/11/2022

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ Đề án, Sở Tư pháp đã xây dựng và phát hành 4.000 cuốn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho hòa giải viên ở cơ sở, 4.000 cuốn Sổ tay dành cho hòa giải viên ở cơ sở, trong đó vừa giới thiệu các quy định của pháp luật về hòa giải và giới thiệu các kỹ năng cần thiết trong quá trình hòa giải các vụ việc. UBND cấp huyện, cấp xã cấp phát gần 20 ngàn tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức 01 cuộc tập huấn, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức 45 cuộc tập huấn pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên tại các địa phương. UBND cấp huyện, cấp xã đã chủ động tổ chức  gần 1.000 cuộc tập huấn pháp luật và kỹ năng cho đội ngũ này. Trong các cuộc tập huấn đã tập trung trang bị kiến thức pháp luật về quy trình hòa giải, pháp luật trên các lĩnh vực thường gặp trong công tác hòa giải ở cơ sở như đất đai, hôn nhân và gia đình, thừa kế…
 
Nhờ đó hoạt động hoà giải đã từng bước được nâng cao về chất lượng, ngày càng đi vào nề nếp. Hiện nay toàn tỉnh có 1.964 tổ hòa giải với 13.031 hòa giải viên.Từ năm 2019 đến nay, đã tiếp nhận 3.043 vụ việc, trong đó hòa giải thành 2.527 vụ việc, đạt tỷ lệ 83%. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở đã giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư, góp phần vào việc giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, duy trì và phát huy những tình cảm, truyền thống, đạo lý tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng, ngăn chặn và phòng ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật./.
                                                                               Thiều Chiên
Các tin đã đưa ngày: