Liên kết website

Đồng Tháp: Sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai văn bản mới

17/11/2022

Ngày 15/11/2022, Hội Luật gia Tỉnh tổ chức hội nghị sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy. Đến dự có ông Đinh Văn Dũng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh và Hội Luật gia Tỉnh, huyện.

Mục đích hội nghị nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên trong thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị. Các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp sinh hoạt ý nghĩa về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ghi nhận của Sở Tư pháp về sự đóng góp của Hội Luật gia Tỉnh, huyện qua 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo, dục pháp luật và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những giải pháp để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của hội trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu được tiếp thu Chỉ thị 14 ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị, Công văn số 810 ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới, Kế hoạch 119 ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo số 158 ngày 2/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác phối hợp trong tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, mô hình tự quản, nhất là khu vực biên giới; phối hợp tham gia hòa giải cơ sở…
Trần Thắng
Ban Tuyên giáo & Dân chủ - Pháp luật UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp

 
Các tin đã đưa ngày: