Liên kết website

Hà Tĩnh: Thẩm định, đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật để trình công nhận xã nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2023

04/02/2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 07-10/02/2023, Đoàn công tác của Sở Tư pháp do đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định các tiêu chí tiếp cận pháp luật nhằm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 tại các địa phương: huyện Hương Khê, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Tại mỗi xã Đoàn đã trực tiếp thẩm định hồ sơ các tiêu chí tiếp cận pháp luật của đơn vị và làm việc với cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để làm rõ một số nội dung có liên quan, sau đó làm việc với Lãnh đạo UBND xã để thông báo kết quả thẩm định và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương trong thời gian tới. Sau đợt thẩm định, Sở Tư pháp sẽ có báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện cụ thể của từng địa phương.
Năm 2022 là năm đầu tiên áp dụng Bộ tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. Do đó, trong năm Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, tổ chức tập huấn nghiêm túc và thường xuyên theo dõi, đồng hành và tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện./.
Thiều Chiên
Các tin đã đưa ngày: