Liên kết website

Đồng Tháp: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023

15/09/2023

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2023, Sở Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh; Liên đoàn Lao động Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh ban hành Kế hoạch số 1484/KH-STP-TĐTN-LĐLĐ-HLHPN về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023.

Cuộc thi diễn ra với hình thức thi trực tuyến, tại địa chỉ website: http:// timhieuphapluat.com.vn. Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu niên trên địa bàn Tỉnh; cán bộ, đoàn viên và người lao động thuộc các cấp Công đoàn trong Tỉnh và cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn Tỉnh.
Nội dung thi tập trung vào những văn bản pháp luật gồm: Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 11 năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 3 năm 2021; Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, sửa đổi, bổ sung ngày 16 tháng 6 năm 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20 tháng 6 năm 2023; Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023.
Cuộc thi diễn ra trong vòng 03 tuần, từ ngày 11/10/2023 đến ngày 26/10/2023. Bắt đầu mỗi tuần thi, hệ thống website của Cuộc thi mở tính từ 09 giờ 00 ngày thi đầu tiên và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày thi cuối theo lịch thi của mỗi tuần. Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ này.
Thí sinh tham gia thi bằng cách truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: timhieuphapluat.com.vn, đăng ký tài khoản và ấn “Tham gia dự thi” để bắt đầu thi. Mỗi thí sinh có 01 lượt thi mỗi tuần. Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm, lựa chọn 01 đáp án đúng trong 03 đáp án, mỗi lượt thi có thời gian 07 phút vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 01 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 20 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua, có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.
Theo Thể lệ Cuộc thi thì mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng 01 tài khoản dự thi. Tài khoản dự thi được đăng ký và đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo Thẻ căn cước công dân. Trường hợp không có hoặc mất Thẻ căn cước công dân, thí sinh phải cung cấp thông tin theo số thẻ BHYT bao gồm: Họ và tên; CCCD/số thẻ BHYT; nơi học tập hoặc nơi công tác, sinh sống; số điện thoại. Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có hơn 01 tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét khen thưởng cho 20 thí sinh đạt số điểm cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất và tham gia dự thi sớm nhất lần lượt từ cao xuống thấp, cụ thể: 04 Giải Nhất: 500.000 đồng; 04 Giải Nhì: 400.000 đồng; 04 Giải Ba: 300.000 đồng; 08 Giải Khuyến khích: 200.000 đồng (một thí sinh có thể được nhận giải thưởng nhiều tuần).
Ngoài ra, kết thúc 03 tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét trao 01 giải tập thể đặc biệt dành cho những đơn vị có thí sinh tham gia thi nhiều nhất và có hình thức triển khai phát động hiệu quả và vận động thí sinh tham gia dự thi nhiều nhất trong 03 tuần thi.
Đây là hoạt động nhằm đa dạng hóa hình thức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, người lao động. Qua đó, cung cấp kiến thức pháp luật mới ban hành, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội./.
Phương Thịnh
Phòng PBGDPL Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
Các tin đã đưa ngày: