Liên kết website

Sở Tư pháp Thái Bình: Tuyên truyền pháp luật xây dựng Nông thôn mới

26/10/2023

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-STP ngày 10/10/2023 (nằm trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023), vừa qua Sở Tư pháp Thái Bình đã tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Đông Hưng và huyện Hưng Hà.

Hội nghị tuyên truyền được tổ chức vào các ngày 12,13,16,23,24/10/2023 tại các xã Thống Nhất, Phúc Khánh, Tiến Đức (huyện Hưng Hà); Phú Lương, Đông Cường (huyện Đông Hưng) với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở; hội viên hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, hội Nông dân, đoàn viên Đoàn Thanh niên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.
Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các nội dung cơ bản của của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ như: Phạm vi hòa giải ở cơ sở; nguyên tắc tiến hành hòa giải; thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên; tiêu chuẩn hòa giải viên; quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên; quy trình tiến hành hòa giải ở cơ sở, một số kỹ năng thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở…Cùng với đó, hội nghị đã thông tin tới các đại biểu về quy định đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Nằm trong khuân khổ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2023 của tỉnh Thái Bình; Đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, hòa giải viên, tuyên truyền viên và nhân dân trong xã những kiến thức pháp luậtvà thông tin mới. Qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân.
Trần Thị Hồng 
Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
Các tin đã đưa ngày: