Liên kết website

Hải Dương: Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023”

13/11/2023

Ngày 9/11, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023”.

​Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm thực hiện luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đi vào nền nếp, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở.
Hiện nay, trên toàn tỉnh Hải Dương có 1.249 Tổ hòa giải với 9.601 hòa giải viên. Trong 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận trên 16 nghìn vụ việc, trong đó số vụ hòa giải thành công đạt 88%. Một số địa phương có tỷ lệ hòa giải thành cao như: huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang, thành phố Chí Linh…
Việc xây dựng và triển khai các mô hình về công tác hòa giải ở cơ sở có nhiều khởi sắc. Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy được hiệu quả, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong nhân dân, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương được tổ chức làm 2 đợt với 61.845 lượt người tham gia, tăng 14.921 lượt so với năm 2022.
So với cuộc thi truyền thống, cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tiếp có nhiều ưu điểm nổi bật như thiết kế giao diện phần mềm tiện lợi, đơn giản; phương tiện sử dụng dự thi linh hoạt; các đối tượng dự thi dễ dàng tham gia cuộc thi mọi lúc, mọi nơi, được thi nhiều lần đã tạo hiệu ứng tốt cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên diện rộng.
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 tỉnh Hải Dương đã nhận được sự hưởng ứng tích cực tham gia của đông đảo các đối tượng, từ các em học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, đến cán bộ hưu trí và người dân tham gia; không chỉ thể hiện ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân trong tìm hiểu pháp luật và thi hành pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hải Dương biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Minh Hùng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở. Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
Đánh giá về Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho rằng đây là hình thức tuyên truyền rất mới và bổ ích, thiết thực, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật và hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen kèm cho 10 tập thể, 15 cá nhân thuộc tỉnh, đã có thành tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2013 - 2023 trên địa bàn tỉnh và khen thưởng 8 tập thể 32 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023".

Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: