Liên kết website

Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị phổ biến các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và giới thiệu những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024

25/03/2024

Ngày 22/3/2023, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị phổ biến các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và giới thiệu những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024. Đối tượng tham gia tập huấn là đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; công chức làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành của tỉnh; trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và lãnh đạo UBND cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.
Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV thông qua 09 luật với những nội dung rất quan trọng và nhiều điểm mới gồm: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Trong đó có 02 Luật rất quan trọng, có sự ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của nhân dân là Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội truyền đạt tại hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 như: Quy định về quy hoạch sử dụng đất; chế độ sử dụng các loại đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất; quy định về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách tài chính về đất đai; các quy định về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản; việc công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; nguyên tắc, điều kiện, thực hiện kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai; chuyển nhượng dự án bất động sản…Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết nhằm kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các quy định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Phan Bích
Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: