Liên kết website

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên, Tuyên truyền viên cơ sở

30/11/2009

Trong 3 ngày từ 25 đến 27/11/2009, tại Nha Trang, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 150 đại biểu là Hòa giải viên, Tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Trong 3 ngày từ 25 đến 27/11/2009, tại Nha Trang, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 150 đại biểu là Hòa giải viên, Tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Các tin đã đưa ngày: