Liên kết website

Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII

30/11/2009

Sau hơn một tháng làm việc liên tục, hôm nay, ngày  27/11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII sẽ kết thúc. Trước đó, làm việc tại hội trường, Quốc hội đã thảo luận Dự án Luật Thi hành án hình sự (THAHS) và dự án Luật An toàn thực phẩm

Sau hơn một tháng làm việc liên tục, hôm nay, ngày  27/11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII sẽ kết thúc. Trước đó, làm việc tại hội trường, Quốc hội đã thảo luận Dự án Luật Thi hành án hình sự (THAHS) và dự án Luật An toàn thực phẩm

Các tin đã đưa ngày: