Liên kết website

Chi bộ Thanh tra sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: gắn việc thực hiện Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị

30/11/2009

Thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp, 3 năm vừa qua Chi uỷ Thanh tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong toàn thể đảng viên, công chức của đơn vị. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị

Thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp, 3 năm vừa qua Chi uỷ Thanh tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong toàn thể đảng viên, công chức của đơn vị. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị
Các tin đã đưa ngày: