Liên kết website

Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác Tư pháp năm 2013

10/11/2009

Ngày 10/01/2013, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành năm 2013. Đồng chí Trần Minh Kỳ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trưởng, phó Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã tham dự Hội nghị.

Năm 2012, công tác Tư pháp của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, rộng rãi trên mọi lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt kết quả cao như: tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012; Tổ chức tổng kết việc thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự; triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý; công tác hành chính tư pháp…          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Minh Kỳ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà ngành Tư pháp đã đạt được trong năm qua. Triển khai công tác Tư pháp năm 2013 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của đất nước, của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh ngành Tư pháp phải chủ động, triển khai kịp thời, đồng bộ các lĩnh vực công tác. Trước mắt phối hợp tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy đinh. Tổ chức trỉên khai tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính rộng rãi trong cán bộ, nhân dân. Tiếp tục nâng cao chât công tác thẩm định, góp ý, rà soát, kiểm tra, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trợ giúp pháp lý. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt chức năng cải cách hành chính; giám sát, kiểm tra các hoạt động công chứng, chứng thực;v.v…
    Hội nghị cũng đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.
 
 
          Đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và khẳng định, trong năm 2013, ngành Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các tin đã đưa ngày: