Liên kết website

Kết quả công tác phối hợp PBGDPL năm 2010 giữa Sở Tư pháp với Báo Bắc Giang và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Giang 31/12/2010

Thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Sở Tư pháp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang, trong năm 2010, Sở Tư pháp đã cung cấp hơn 100 tin, bài, ảnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Báo Bắc Giang và gần 200 tin, bài cho Đài PT- TH tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chuyên trang, chuyên mục và cùng phóng viên thực hiện 05 chuyên trang tư pháp trên Báo Bắc Giang, 24 chuyên mục "Pháp luật với cuộc sống" trên sóng truyền hình và chuyên mục "Tìm hiểu pháp luật" trên sóng phát thanh của Đài PT-TH tỉnh, bảo đảm các chuyên trang, chuyên mục được in, phát sóng đúng thời gian, đủ số lượng và có chất lượng, nhất là chuyên trang Tư pháp và chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” nhân kỷ niệm ngày thành lập Sở Tư pháp (8/3) và thành lập ngành Tư pháp (28-8).

Bắc Kạn: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật cán bộ, công chức và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước” 31/12/2010

Ngày 27 tháng 12 năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn đã tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật cán bộ, công chức và Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước” theo kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 07/06/2010. Sau khi phát động cuộc thi, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các huyện, thị xã đã ban hành kế hoạch, công văn đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, nhân dân địa phương hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc năm 2010 30/12/2010

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong công tác PBGDPL, ngay đầu năm 2010, Sở Tư pháp tỉnh đã tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; Giúp Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL ban hành hướng dẫn thực hiện kế hoạch PBGDPL năm 2010, Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL theo sự chỉ đạo của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL Chính phủ; Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về PBGDL; kế hoạch tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật lý lịch tư pháp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Đặc biệt năm 2010, Sở Tư pháp đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010-2015.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk ban hành Nghị quyết quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 30/12/2010

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa VII – kỳ họp thứ 15 đã tán thành, thông qua Quy định kinh phí chi cho việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Thanh Hoá: Kết quả phổ biến, giáo dục năm 2010 29/12/2010

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH - UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010, các Đoàn kiểm tra của HĐPH đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010, tại 9 huyện: Quan Hoá, Mường Lát, Như Thanh, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương,Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thạch Thành.

Sơn La ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” 28/12/2010

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010; Căn cứ Công văn số 3809/BTP-PBGDPL ngày 26/10/2010 của Bộ Tư pháp v/v thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Ngày 23/12/2010 Sở Tư pháp Sơn La đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại cụm bản Ta Mo, xã Mường Bú, huyện Mường La.

Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2010 và triển khai nhiệm vụ PBGDPL năm 2011 23/12/2010

Ngày 16/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2010 và triển khai Kế hoạch PBGDPL năm 2011, dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, đoàn thể; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Tổ giúp việc của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Lãnh đạo UBND và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã. Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh, các đại biểu tham gia thảo luận đã đánh giá rất cao về những kết quả đã đạt được từ công tác PBGDPL, nhất là vai trò của Sở Tư pháp- cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh.

Quảng Ninh: triển khai thực hiện thí điểm “Ngày pháp luật” 22/12/2010

Thực hiện Công văn số: 4464/UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch số 25/KH-HĐPBPL ngày 08/12/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh) về việc triển khai mô hình tuyên truyền "Ngày pháp luật", sáng ngày 20/12/2010, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thí điểm "Ngày pháp luật" tại Trường trung học phổ thông Hòn Gai.

Long An: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải và kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên 16/12/2010

Thực hiện văn bản số 4091/BTP-PBGDPL ngày 18/11/2010 của Bộ Tư pháp, ngày 08/12/2010 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp Long An tổ chức tập huấn kỹ năng hòa giải và bồi dưỡng kiến thức pháp luật dân sự cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện điểm Thủ Thừa.

VĨNH PHÚC: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “ngày pháp luật” 14/12/2010

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Thông báo Kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 26 tháng 11 vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “ Ngày pháp luật”.