Liên kết website

Bộ Tư pháp triển khai Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

05/10/2020

Thực hiện Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2020, ngày 05/10/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc và Kế hoạch triển khai Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 với chủ đề "Pháp luật với mọi người".

Công tác tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm nay của Bộ Tư pháp đã được đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong các khâu tổ chức thực hiện, cụ thể như: Tiến hành quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng (Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của Vụ PBGDPL và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử...); Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến hằng năm của Bộ Tư pháp từ lâu đã trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp xã hội với hàng chục nghìn lượt thí sinh tham gia. Đây là một hoạt động có ý nghĩa to lớn trong việc cổ vũ tinh thần tích cực tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: