Liên kết website

Hà Nội tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020

09/10/2020

Ngày 6-10-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định rõ chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, các cấp, các ngành Thành phố Hà Nội nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2020.

Kế hoạch đã tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp. Tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội… Cùng với đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề "nóng" trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố; ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội...

Đồng thời, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm 2020, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15-10-2020 đến 15-11-2020 tập trung vào các hoạt động chính như triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Tổ chức tổng kết Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”; Tổ chức tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”;  lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phòng trào “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: