Liên kết website

Tọa đàm “Triển khai công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80 và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”

09/11/2020

Hiện nay, công tác PBGDPL đang đứng trước những đòi hỏi, thách thức mới cần phải có sự thay đổi 1 cách toàn diện, sâu sắc. Để đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, thì ngày 20/6/2020 Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80/KL-TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 nói trên. 

Quý đọc giả bấm vào đây để theo dõi chương trình Tọa đàm do nhóm phóng viên thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: