Liên kết website

Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị

13/04/2022

Trong hai ngày 07 và 08/4/2022, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 cho cán bộ thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh phía Nam.

Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Vụ Nội chính - Văn phòng Chính phủ; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ Phòng Tham mưu Công an 24 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 
 
Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Công an các tỉnh, thành phố, từ đó tham mưu với các cấp lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trình bày khái quát về một số nội dung như Chương trình của Chính phủ thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị và những vấn đề cơ bản liên quan đến vai trò, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình ở địa phương, cơ sở; Những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; các giải pháp, biện pháp phòng ngừa người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần và người mắc bệnh tâm thần thực hiện hành vi phạm tội nhằm phòng, chống không để xảy ra các vụ việc, vụ án nghiêm trọng; tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội ở địa bàn cơ sở trong và sau dịch bệnh Covid-19 góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; tổ chức thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở hiện nay góp phần giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật... 
Trong quá trình tập huấn, các đại biểu đến từ Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm mới nổi lên hiện nay; đặc biệt là các giải pháp mới trong công tác phòng ngừa xã hội thông qua hòa giải, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn từ cộng đồng, góp phần hạn chế tội phạm, vi phạm pháp luật./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: