Liên kết website

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật tại Quảng Trị

28/08/2023

Ngày 25/8, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Trị.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL TW làm Trưởng đoàn. Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL (Bộ Tư pháp), Phó tổ trưởng Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL TW và đại diện các đơn vị liên quan là thành viên Đoàn.
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Trị đồng chủ trì buổi làm việc. Đại diện các sở, ngành, đại biểu các địa phương và thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cùng dự.
Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện Sở Tư pháp Quảng Trị đã khái quát về kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đặc biệt là tích cực phối hợp trong việc triển khai nhiệm vụ PBGDPL. Nhờ thế, công tác PBGDPL trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến, đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức. Các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL.
Trong năm 2022, tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức gần 2.000 cuộc phổ biến pháp luật với 85.000 lượt người tham gia; 23 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 34.355 lượt người tham gia. Tổng số tài liệu phát hành miễn phí gần 26.000 bản.
Tại cấp huyện, cấp xã đã tổ chức gần 900 cuộc phổ biến pháp luật với 742.658 lượt người tham gia; 17 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với số lượng 79.631 lượt người tham gia. Tổng số tài liệu phát hành 733.267 bản.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã thực hiện 2 hội nghị, 1 cấp tỉnh, 1 cấp huyện về bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; 1 hội nghị tập huấn tuyên truyền viên pháp luật về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, tổng cộng 99 người tham gia; thực hiện 3 cuộc truyền thông về cơ sở (xã Tà Long, xã A Vao, xã A Dơi) về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết…
Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tổ chức 818 cuộc phổ biến pháp luật với 164.019 lượt người tham gia; 52 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 49.973 người tham gia; phát hành miễn phí 19.241 bản, trong đó 945 tài liệu đăng tải trên internet. Tại cấp huyện, xã, đã tổ chức 468 cuộc phổ biến pháp luật với 35.195 người tham gia, phát hành miễn phí 28.222 tài liệu.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL được chú trọng. Theo đó, tại các sở, ngành, địa phương đã thực hiện đăng tải rộng rãi các thông tin chính sách pháp luật, các thủ tục hành chính trên Cổng, Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Điển hình như Sở Giáo dục và Đào tạo đã mở chuyên mục phổ biến pháp luật trên trang website của Sở. Sở Ngoại vụ đã đăng tải các tin, bài liên quan đến hoạt động của ngành, các văn bản chỉ đạo điều hành để mọi đối tượng dễ dàng truy cập tìm hiểu, nghiên cứu thực hiện, được triển khai đồng bộ, có hiệu quả...
Bên cạnh đó, công tác PBGDPL qua Internet ngày một trở nên phổ biến, nhiều cơ quan, đơn vị mở các trang Facebook, Zalo để đăng tải nội dung PBGDPL, thu hút nhiều lượt tương tác. Đơn cử như trang Fanpage Facebook “Thông tin pháp luật - Đông Hà” đã đăng tải các bài viết, video clip tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Tại buổi làm việc, các Sở, ban, ngành và thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Trị đã nêu ý kiến trao đổi, thảo luận nhiều thông tin sát thực tiễn triển theo chức năng được phân công; đồng thời đề xuất hướng dẫn một số vướng mắc trong hoạt động.
Các đại biểu cũng đề xuất bố trí thêm biên chế cho công tác tư pháp các cấp, nhất là cấp cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong điều kiện tình hình mới. Tăng mức chi cho công tác PBGDPL; bổ sung quy định về chế độ chính sách đối với đội ngũ làm công tác PBGDPL, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tăng mức chi trong công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định.
Các thành viên Đoàn kiểm tra đã đặt ra một số vấn đề để địa phương giải đáp theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các nhóm nội dung như: Kết quả triển khai trong công tác PBGDPL của các sở, ngành; công tác phản biện xã hội, các chương trình đối thoại của đoàn viên thanh niên; vấn đề sử dụng kinh phí công tác PBGDPL; công tác phối hợp tuyên truyền; cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực...
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp PBGDPL TW đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị, nhất là việc đổi mới, đa dạng các hình thức đối với nhóm đối tượng đặc thù. Trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp PBGDPL TW đề nghị Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục bám sát các quy định của TW; chú trọng nhân rộng các cách làm hay để công tác phối hợp PBGDPL đi vào thực chất, tránh hình thức, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Cùng với đó, địa phương cần tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề án. Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách pháp luật từ sớm, từ xa. Đồng thời, tỉnh cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vững mạnh, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ năng tuyên truyền PBGDPL, tiếp tục phát huy vai trò của từng cơ quan đơn vị trong hệ thống chính quyền nhất là các lĩnh vực liên quan đến người dân doanh nghiệp.
Tiếp thu ý kiến của Phó Chánh án TAND tối cao và các thành viên Đoàn, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận những ý kiến trao đổi, thảo luận đóng góp quý báu của các thành viên Đoàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, coi công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị để xây dựng nhiều mô hình, hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với địa bàn, đối tượng, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân trên địa bàn trong thời gian tới.
Sáng cùng ngày, Đoàn Kiểm tra cũng đã có buổi làm việc với huyện Đakrông. Các thành viên Đoàn đã thảo luận, trao đổi, giải đáp nhiều nội dung như; tập trung PBGDPL tới các đối tượng đặc thù trên địa bàn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số... Đoàn cũng định hướng cho huyện Đakrông cần chú trọng gắn kết chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với công tác dân vận; tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên để đóng góp thiết thực vào việc ổn định an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái trong quần chúng nhân dân, qua đó vận động nhân dân tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật.
Kết thúc buổi làm việc tại Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh án TAND tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Tổ thư ký Đoàn ghi chép đầy đủ những nội dung kiến nghị, đề xuất của 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để tập hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành TW xem xét, quyết định trong thời gian tới.
Nguồn: Báo điện tử Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: