Liên kết website

Những điểm mới của Nghị định 57/2023/Nđ-Cp

05/09/2023

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (Nghị định số 49/2019/NĐ-CP) có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2019 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện các chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần; chế độ, chính sách đối với công nhân công an; kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, Nghị định số 49/2019/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều điểm bất cập, hạn chế khi được áp dụng trên thực tiễn, chưa đạt được các mục tiêu như đã đề ra tại thời điểm ban hành văn bản này. Để khắc phục những bất cập, hạn chế của Nghị định 49/2029/NĐ-CP, ngày 11 tháng 08 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2019/NĐ-CP, gồm những nội dung cơ bản sau đây:

 Thứ nhất, bổ sung quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn.
- Sĩ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn trong trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà được tặng thưởng một trong các hình thức huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước (không tính các hình thức khen thưởng theo niên hạn và khen thưởng quá trình cống hiến) như sau:
(i) Các hình thức huân chương: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.
(ii) Danh hiệu vinh dự nhà nước: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Danh hiệu Anh hùng Lao động.
 - Trong thời gian giữ một chức vụ chỉ được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn một lần và thời điểm tặng thưởng huân chương, thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn giữ cấp bậc hàm hiện tại.
 - Thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn không quá 12 tháng và do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi xem xét các trường hợp cụ thể căn cứ mức độ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của các hình thức khen thưởng để quyết định thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cho phù hợp.
Thứ hai, bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng; công nhân công an.
- Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá là 56 tuổi; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 58 tuổi vào năm 2029 được xác định theo lộ trình như sau:
Năm Hạn tuổi phục vụ cao nhât
2024 56 tuổi 4 tháng
2025 56 tuổi 8 tháng
2026 57 tuổi
2027 57 tuổi 4 tháng
2028 57 tuổi 8 tháng
Từ 2029 trở đi 58 tuổi
- Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng là 60 tuổi 9 tháng, nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá là 56 tuổi; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình như sau:
Nam
Nữ
Năm
Hạn tuổi phục vụ cao nhất
Năm
Hạn tuổi phục vụ cao nhất
2024
61 tuổi
2024
56 tuổi 4 tháng
2025
61 tuổi 3 tháng
2025
56 tuổi 8 tháng
2026
61 tuổi 6 tháng
2026
57 tuổi
2027
61 tuổi 9 tháng
2027
57 tuổi 4 tháng
Từ năm 2028 trở đi
62 tuổi
2028
57 tuổi 8 tháng
 
 
2029
58 tuổi
 
 
2030
58 tuổi 4 tháng
 
 
2031
58 tuổi 8 tháng
 
 
2032
59 tuổi
 
 
2033
59 tuổi 4 tháng
 
 
2034
59 tuổi 8 tháng
 
 
Từ năm 2035 trở đi
60 tuổi
 
- Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam công nhân công an là 60 tuổi 9 tháng, nữ công nhân công an là 56 tuổi; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình như sau:
Nam

Nữ

Năm

Hạn tuổi phục vụ cao nhất

Năm

Hạn tuổi phục vụ cao nhất

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 9 tháng

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

 

 

2029

58 tuổi

 

 

2030

58 tuổi 4 tháng

 

 

2031

58 tuổi 8 tháng

 

 

2032

59 tuổi

 

 

2033

59 tuổi 4 tháng

 

 

2034

59 tuổi 8 tháng

 

 

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Thứ ba, thay đổi về giới hạn độ tuổi nghỉ hưu
Theo quy định mới tại Nghị định 57/2023/NĐ-CP, một trong các trường hợp công nhân công an được nghỉ hưu là: Nam đủ 55 tuổi đến dưới 62 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, nhưng do thay đổi tổ chức biên chế mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí sử dụng.
Thứ tư, thay đổi về thời gian được kéo dài hạn tuổi phục vụ
Kể từ ngày Nghị định 57/2023/NĐ-CP có hiệu lực, Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm (24 tháng), tổng thời gian kéo dài không quá 05 năm (60 tháng).
Những quy định được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 57/2023/NĐ-CP tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho việc thực hiện xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn. Đồng thời, các quy định tại Nghị định này đã điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu và thời hạn phục vụ một cách phù hợp với các kết quả nghiên cứu về tuổi thọ bình quân của người lao động Việt Nam ở thời điểm hiện tại và đặc thù riêng của ngành công an nhân dân, phù hợp với các chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế và đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Nghị định 57/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023./.
Nguyễn Việt Hà
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: