Liên kết website

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Cục PBGDPL về các nhiệm vụ trọng tâm

12/03/2024

Sáng ngày 08/3/2024, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về tình hình triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong Quý I năm 2024, bao gồm: (i) Tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp công tác giữa Cục PBGDPL và Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông; (ii) Tình hình xây dựng Khung tiêu chí chung thí điểm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; (iii) Triển khai Chương trình liên ngành hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 81); (iv) Tổ chức cuộc họp giữa Thứ trưởng với Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và (v) Tổ chức các hoạt động điểm tại địa phương.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Cục PBGDPL báo cáo về những công việc đã triển khai; nhiệm vụ trong thời gian tới và đề xuất, kiến nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao tinh thần chuẩn bị khẩn trương của Cục PBGDPL. Thứ trưởng đã cho ý kiến cụ thể về từng nhiệm vụ và đề nghị Cục chuẩn bị kỹ lưỡng và khẩn trương triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Về việc triển khai Chương trình 81, Thứ trưởng Tịnh cho rằng đây là một nhiệm vụ mới được Cục tiếp nhận; do đó, trong thời gian tới, Cục cần nghiên cứu, tổ chức làm việc với một số cơ quan, đơn vị có liên quan để nắm bắt nhu cầu nội dung, cách thức hỗ trợ pháp lý cho doạnh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 02 nhóm nhiệm vụ: (i) Nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước; (ii) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị một số yêu cầu, định hướng lớn cần triển khai trong thời gian tới bảo đảm bám sát nhu cầu của doanh nghiệp và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; gắn kết việc triển khai thực hiện Chương trình 81 với các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương; tăng cường xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa./.
T.K
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: