Liên kết website

Tăng cường triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

24/05/2024

Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án tại Bộ Tư pháp, chiều ngày 23/5/2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức buổi làm việc trao đổi với một số các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp để bàn về các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án. Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Hòa - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, đồng chí Tạ Thành Trung - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và đại diện Văn phòng Bộ, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, Báo Pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật nhấn mạnh, Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 - 2030, được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ký Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Đề án hằng năm (Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 12/10/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022, 2023; Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2024), trong đó xác định cụ thể các hoạt động, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tiến độ thực hiện. Buổi làm việc được tổ chức nhằm trao đổi, thống nhất, thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ, hoạt động đã được xác định tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp, đồng thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai Đề án.
  
Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận, thông tin về tình hình triển khai các nhiệm vụ, hoạt động được giao cho Bộ Tư pháp, tập trung thông tin về kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Tiếp cận thông tin; tiến độ xây dựng Luật Luật sư (sửa đổi), Nghị định thay thế Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật…; tình hình triển khai nhiệm vụ thông tin, truyền thông nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật, công tác tiếp công dân, các kênh tiếp nhận, trả lời các kiến nghị, phản ánh của người dân tại Bộ Tư pháp; công tác trợ giúp pháp lý; việc xây dựng, ban hành Thông cáo báo chí về Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành…; việc vận hành và định hướng sửa đổi Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật nhằm góp phần giúp cán bộ, công chức và người dân tra cứu, khai thác văn bản pháp luật bảo đảm chính xác, thuận tiện… Đây là những nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp nhằm hoàn thiện thể chế và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật cho người dân. Kết quả buổi làm việc sẽ được Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.
Lê Nguyên Thảo
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: