Liên kết website

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành

07/06/2024

Nhằm kịp thời cập nhật, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động đấu thầu theo các quy định pháp luật mới về đấu thầu, ngày 04/6/2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Tới tham dự Hội nghị tập huấn còn có đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp có liên quan tới các hoạt động đấu thầu (Cục Kế hoạch tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ). Luật Đấu thầu năm 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 nhằm khắc phục một số khoảng trống, bất cập của Luật Đấu thầu năm 2013. Tại Hội nghị, Báo cáo viên dã giới thiệu hệ thống khung pháp lý hiện hành điều chỉnh hoạt động đấu thầu bao gồm: Luật Đầu thầu năm 2023, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch đầu tư về hoạt động đấu thầu (Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024; Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024; Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024; Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 và Thông tư số  07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024).
Hoạt động đấu thầu theo các quy định pháp luật mới tại các văn bản nêu trên đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả, và trong thời gian tới sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua Hệ thống đấu thầu quốc gia. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm phong phú, Báo cáo viên đã trình bày, chia sẻ nhiều gợi ý thiết thực cũng như giải đáp các nhiều vấn đề, câu hỏi của các đại biểu tham dự về quy trình, thủ tục và các lưu ý khi thực hiện hoạt động đấu thầu qua mạng, tập trung vào một số vấn đề như: (i) Điều kiện, năng lực của  tổ chuyên gia, tổ thẩm định; (ii) Các lỗi, hành vi và mức xử phạt vi phạm phổ biến trong hoạt động đấu thầu qua mạng; (iii) Quy trình tổ chức một gói thầu theo hình thức mua sắm thường xuyên hoặc qua dự án phát triển; (iv) Các mẫu hồ sơ, cách thức xây dựng hồ sơ theo từng giai đoạn của hoạt động đấu thầu; (v) Các nội dung không được phép quy định trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu...
Kết thúc phần trình bày, Báo cáo viên đã dành thời gian để trả lời nhiều vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các hoạt động đấu thầu của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua phần giải đáp, các công chức, người lao động của Cục đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích giúp triển khai các công việc một cách thuận lợi, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu.
T.K 
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: