Liên kết website

Tiếp tục hướng dẫn một số nội dung tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi "Pháp luật học đường"

01/06/2020

Ngày 27/5/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Công văn số 1851/BTCCT hướng dẫn thời gian, địa điểm, cách thức thi và các nhiệm vụ tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn cụ thể một số nội dung, công việc như sau:
1. Về phòng thi, trang thiết bị, các điều kiện phục vụ việc tổ chức thi (điện, nước, đường truyền, mạng internet…): Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị, bố trí số lượng phòng thi phù hợp với số lượng thí sinh dự thi trên địa bàn; trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật cần thiết để việc tổ chức thi được an toàn, nghiêm túc, thuận tiện.   
2. Về bố trí, phân công cán bộ, công chức đầu mối, giám sát, trông coi thi và triển khai các nội dung có liên quan đến tổ chức Vòng chung kết:
2.1. Phân công 01 công chức của Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước và trong suốt quá trình tổ chức Vòng chung kết. 
2.2. Phân công, bảo đảm mỗi phòng thi có 02 cán bộ giám sát, trông coi thi và thực hiện các nhiệm vụ: Điểm danh, kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh (Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Thẻ sinh viên, học viên…) trước khi thí sinh vào phòng thi; sắp xếp vị trí ngồi cho thí sinh; quán triệt thời gian bắt đầu và kết thúc thi, bảo đảm trật tự, an toàn, nghiêm túc của phòng thi; kết nối máy tính, ứng dụng phần mềm zoom cho thí sinh tại phòng thi trong suốt quá trình thi để giám sát, theo dõi; báo cáo, xử lý các vấn đề kỹ thuật, vấn đề đột xuất phát sinh tại phòng thi (nếu có). Hướng dẫn cài đặt, đăng nhập, kết nối phần mềm zoom được Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải trên website http://timhieuphapluat.vn trước ngày 04/6/2020.
Vào ngày 05/6/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi chạy thử phần mềm thi Vòng chung kết, phần mềm ứng dụng zoom, căn cứ điều kiện thực tế, cán bộ giám sát, trông coi thi đến địa điểm thi và các thí sinh chủ động chuẩn bị máy tính, điện thoại thông minh, phương tiện phù hợp để thử các phần mềm này (thời gian cụ thể chạy thử phần mềm được thông báo trên website cuộc thi).  
2.3. Thông tin, danh sách công chức đầu mối, cán bộ giám sát, trông coi thi và địa điểm thi của địa phương đề nghị gửi về địa chỉ email: thaoln@moj.gov.vn (Ghi rõ họ và tên, đơn vị, số điện thoại liên hệ…) trước ngày 02/6/2020.
2.4. Để đảm bảo thuận tiện cho việc giám sát thi, tránh thiếu trung thực trong quá trình diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sửa đổi nội dung“Thí sinh được quyền lựa chọn thi trắc nghiệm trước hoặc sau thi tự luận” tại mục 1.3 Công văn số 1851/BTCCT như sau: Thí sinh thi trắc nghiệm trước, thi tự luận sau.
3. Xử lý các sự cố, vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thi
3.1. Để tránh xảy ra sự cố kỹ thuật, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức và tham gia thi của thí sinh (mất điện do điện lưới chung hoặc do trục trặc về kỹ thuật trong quá trình diễn ra cuộc thi tại địa điểm thi), đơn vị được giao chủ trì tổ chức thi phối hợp với cơ quan, đơn vị được chọn làm địa điểm thi có phương án xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra. Trong trường hợp không xử lý được và các điều kiện khách quan ảnh hưởng đến quá trình, kết quả thi của thí sinh, các thí sinh  sẽ được thi lại ngay sau kết thúc thời gian thi theo quy định.
3.2. Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy định thi (thi hộ, sử dụng tài liệu không theo quy định…), sử dụng biện pháp hỗ trợ, biện pháp kỹ thuật không hợp pháp, có hiện tượng sao chép bài thi, làm bài tập thể, thiếu minh bạch, khách quan, nghiêm túc trong tổ chức thi; căn cứ từng trường hợp cụ thể, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, kiểm tra lại, quyết định xử lý bằng hình thức phù hợp (dừng thi, không công nhận kết quả thi...).
4. Căn cứ điều kiện thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất trực tiếp tại một số địa điểm thi để nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát việc tổ chức Vòng chung kết của địa phương. 
5. Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hoặc chủ động tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh/Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, nội dung tại Công văn số 1851/BTCCT và Công văn này. 
Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Cuộc thi (Đơn vị thường trực: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - số điện thoại: 024.62739469/0916.496.880 (đ/c Lê Nguyên Thảo); Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – số điện thoại: 0399 909 389).
(Chi tiết xem tại file đính kèm)./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: