Liên kết website

Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2020 quyết định không tổ chức các đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2020

12/06/2020

Ngày 11/6/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã ban hành Công văn số 2114/HĐPH về việc không tổ chức các đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2020 theo Kế hoạch tại các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các địa phương: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Bình Dương.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: