Liên kết website

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19

03/08/2020

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời để người dân nắm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng dịch. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã biên soạn, sưu tầm một số tài liệu, hỏi đáp pháp luật, infographic...phục vụ công tác tuyên truyền giúp người dân chủ động phòng tránh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh;
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: