Liên kết website

Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới và trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

21/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 09/3/2022 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại 07 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022. Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật các văn bản pháp luật mới và trợ giúp pháp lý vào ngày 20/4/2022 tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu cho 80 đại biểu tham dự là cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng khóm (ấp), Bí thư Chi bộ khóm (ấp), đại diện các đoàn thể khóm (ấp) và Nhân dân.

Tại các buổi hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp triển khai một số quy định pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật. Một số nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và Pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế, tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, hợp tác xã, tổ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, công chứng, thừa kế, đất đai. Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và một số quy định về trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng được trợ giúp pháp lý; thông tin về địa điểm thực hiện trợ giúp pháp lý,…
Thông qua Hội nghị phổ biến pháp luật các văn bản pháp luật mới và trợ giúp pháp lý nêu trên nhằm góp phần giúp cho người dân hiểu và chấp hành pháp luật ngày càng tốt hơn và tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, bảo vệ công lý, trên cơ sở đó để họ ứng xử phù hợp với pháp luật hạn chế tranh chấp, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Trần Thái
Các tin đã đưa ngày: