Liên kết website

UBND tỉnh Cao Bằng: Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật Quý I năm 2022

27/04/2022

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Chương trình công tác năm 2022, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2022.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các ban Đảng thuộc Huyện ủy, Thành ủy, các phòng, ban, đoàn thể các huyện, thành phố, Công an huyện, các Đồn Biên  phòng.
 
 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 do lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh báo cáo; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 do lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo; Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một  số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 27/01/2020  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP  ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao   dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản do lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều  và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo.
 
Đồng chí Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
giới thiệu chuyên đề
Luật Phòng, chống ma túy năm 2021
Đồng chí Nguyễn Ích Chánh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và
Xã hội giới thiệu chuyên đề Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và một số văn bản trong lĩnh vực lao động, xã hội

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị sau Hội nghị các đại biểu tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản và có kế hoạch triển khai thi hành một cách kịp thời, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng đổi mới hình thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để các văn bản pháp luật thực sự đi vào cuộc sống./.
Lã Trang
Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Các tin đã đưa ngày: